EFTIRFYLGD

Eftirlit og eftirfylgni er gerð á sex til tólf mánaða fresti til að meta árangur og endurskoða endurhæfingaráætlun.